Bilkent Cyberpark da bünyesindeki firmalar ile kümelenme faaliyetlerine başlayarak Bilişim ve Telekomünikasyon (BİL-TEL) Kümesi’ni kurmuştur (Aralık, 2013). BİL-TEL Kümesi, Türkiye’nin Bilişim sektörüne katkı sağlayacak sayılı kümelerdendir. Şu anda 26 küme üyesi firma T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın UR-GE Desteğinden faydalanmaktadır. Küme genelinde İhtiyaç Analizi ile ihtiyaçların netleştirilmiş olup, ortak eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyetleri faaliyetleri yapılmaktadır.
Speed networking