BİL-TEL Kümesi

Bilkent CYBERPARK, bünyesindeki firmalar ile kümelenme faaliyetlerine 2013 yılında başlayarak Bilişim ve Telekomünikasyon (BİL-TEL) Kümesi’ni kurmuştur. BİL-TEL Kümesi, Türkiye’nin Bilişim sektörüne katkı sağlayacak sayılı kümelerdendir. Şu anda 40 firma üyesi olan Küme, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması) Projesi kapsamında desteklenmektedir.

Bilkent CYBERPARK BİL-TEL Kümesi, Ankara'da bulunan en güçlü ve rekabetçi kümelerden biridir. Üye firmalar için bir küme haline gelmek, ortak eğitimler ve danışmanlık hizmetleri almak, kolektif projelerde yer almak, devlet destekli ticari faaliyetler gerçekleştirmek ve ticari avantajlardan yararlanmak iş geliştirme anlamında çok şey ifade etmektedir.

Bilkent CYBERPARK BİL-TEL Kümesi bünyesinde bilişim ve telekomünikasyon teknolojileri alanında yüksek kalite standartlarına sahip olan şirketleri barındırır. Oyun, Animasyon ve Sanal Gerçeklik, 3D Geliştirme Yazılımı, Perakende Tedarik Zinciri Çözümleri, Sosyal Medya Veri Madenciliği, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Telekomünikasyon ve Hizmetler, Özelleştirilmiş Uygulamalar, M2M Çözümleri, Gömülü Yazılımlar ve Çeşitli Yönetim Sistemleri (ERP, CRM vb.) CYBERPARK BİL-TEL Kümelenmesinin yoğunlaştığı sektörlerden bazılarıdır.

© Tüm Hakları Saklıdır Bilkent CYBERPARK - KVKK Aydınlatma Metni

Created with Mobirise bootstrap site template